Amoniak strefa zagrozenia

ATEX – istnieje toż reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, dany do podawania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w normach połączonych z tą regułą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być celem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą choć być sprzeczne z poradą, oraz nie mają odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę albo istnieje dobrany z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w danych krajach UE były wielkie ograniczenia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do lektury w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpisałam w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w jakich potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została włożona w utrzymanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Działalności i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w bycie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.