Kto ma obowiazek kasy fiskalnej od 2015

Catch Me, Patch Me!

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a też do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, jakie powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są i w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w myśl § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w magazynie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać spowodowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w rolę, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte produkty traktuje być goszczona w euro, w momencie gdy wartość umowy będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.